Repre Gold

Naším cílem je vytvářet a rozvíjet u hráčů správné návyky ve zvolených oblastech - kompetitivní hraní, životospráva, kondice, mentální síla, budování osobní značky.

Tento průpravný a výukový program ma za cíl připravit hráče na jejich profesionální kariéru v esportu.